Ostatní služby


mlyn_01

PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR

Areál Mlýnu Šenov se nachází na území obce Šenov u hlavní komunikace mezi Ostravou a Havířovem. Areál má strategickou polohu, jelikož se nachází v blízkosti hranic s Polskou a Slovenskou republikou.

Pronajímané prostory:
Kancelářské prostory od 18 do 50 m² celkem  2500 m²
Skladovací prostory od 25 do 1800 m² celkem 6780 m²
Zpevněná plocha celkem 39 700 m²

Kontakt:
spravce@mlynsenov.eu

SKLADOVÁNÍ SYPKÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH KOMODIT

Nabízíme skladování a s tím spojené ošetření sypkých zemědělských komodit (pšenice, žito, ječmen, oves, Tritikale) v železobetonovém sile o celkové kapacitě 50 000 tun. Je zajištěná veškerá logistika spojená s touto činností.

Kontakt:  Libor Gellrich – vedoucí obilného sila
778 09 44 09
mlynsenov@mlynsenov.eu

Vážení vozidel

Možnost vážení vozidel na elektromechanické váze s neautomatickou činností s třídou přesnosti III. Digitální zobrazovač DI-80SS, max = 60.000 kg min= 400 kg e=d= 20 kg
Potvrzení o ověření stanoveného měřidla.
tel.: 778 09 44 09 – obsluha váhy