Mlýn Šenov a.s.


mlyn_01

Společnost Mlýn Šenov byla založena 23. července 2012 a sídlí v průmyslovém areálu v Šenově na adrese Šenov, Těšínská 1508, PSČ 739 34. Podniká v areálu Mlýn Šenov v průmyslové zóně města Šenov u Ostravy, kde realizuje své podnikatelské záměry pro znovuoživení areálu.
Společnost se zabývá  pronájmem sila, pronájmem skladovacích a nebytových prostor (podrobněji viz služby).