Skladování


mlyn_01

SKLADOVÁNÍ SYPKÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH KOMODIT

Nabízíme skladování a s tím spojené ošetření sypkých zemědělských komodit ( pšenice, žito, ječmen, oves, Tritikale) v železobetonovém sile o celkové kapacitě 50.000 tun. Je zajištěná veškerá logistika spojená s touto činností.

Kontakt:  Libor Gellrich – vedoucí obilného sila
Tel.: 778 09 44 09
mlynsenov@mlynsenov.eu

Železobetonové silo je složené z 31 buněk o průměru 7,5 m s výškou 47 m a 23 prostorů mezi kruhovými buňkami (asteroidů) pro celkem 52 985 tun obilovin. Díky masivní konstrukci je v silech zachováno ideální prostředí pro komodity. Jedinečnností sila je také v trychtýři na dně sila, kde je celkem 6 výpustí na jednu buňku a to rozmístěných po obvodu buňky, díky tomuto rozložení dochází k rovnoměrnému vyskladnění. Toto silo patří k největším v Evropě, kde je možno skladovat o takové velké kapacitě a je k tomu přizpůsoben i příjem komodit, kdy je použito dvou na sobě nezásvislých technologických tras při celkové výkonnosti 100 tun/hodinu. Pro zachování kvality uskladněných komodit je vypracována analýza nebezpečí a kritické kontrolní body (HACCP) a také aktivní větráni buněk, sledování teplot v každé buňce a vlastní laboratoř. Areál disponuje dvěma elektromechanickými váhami s neautomatickou činností s možnosti vážení nákladních automobilu do 60 000 kg, a s velkým prostorem pro nákladní automobily. Díky statusu průmyslové zóny je možno manipulaci s komoditami provádět 24 hodin denně.
velikosti a rozložení buňěk