Popis jednotlivých objektů


Trafostanice
Jedna se o třípodlažní objekt s jedním podzemním podlažím. V prvním podlaží trafostanici jsou VN (vysokonapěťové) transformátory a rozvodny. V druhém podlaží jsou vyvedeny kabely daných transformátoru a kabelové koncovky přívodních VN kabelů. Ve třetím podlaží se nachází samotné měření dodavatele elektřiny a vypínací prvky transformátoru a přívodních vedení VN včetně ochran. Podzemí podlaží tvoří kabelový prostor, který přímo navazuje na systém kabelových kanálů. Vlastní kabelové kanály jsou řešeny jako průchozí s uložením kabelu na lávkách. Kabelové kanály jsou od objektu odděleny požárními dveřmi. Systém kabelových kanálů vychází oboustranně z trafostanice (ve tvaru U) a z jedné strany přepojuje (pod železniční vlečkou) kabelový kanál, jenž se nachází podél objektu 06 – těstárna, míchána, 04 – moučné silo, 03 – čistírna mlýna. Tento podélný kanál je situován na -4.20 m pod nákladovou rampou. Kabelový kanál vyústěný z druhé strany trafostanice (směrem k vagonové vykládce) propojuje pod železniční vlečkou objekt 01 – příjem obilí a předčistírnu, 02 – obilní silo. Trafostanice má 2ks transformátoru o výkonu 1000 kVA a 1ks transformátoru o výkonu 630 kVA. Přívodní vedení č.74 a č.140(zajišťuje minimální dobu bez elektrické energie). Rezervovaný příkon 2,3 MW