Mlýn Šenov a.s.

mlyn_01

Společnost Mlýn Šenov byla založena 23. července 2012 a sídlí v průmyslovém areálu v Šenově na adrese Šenov, Těšínská 1508, PSČ 739 34. Podniká v areálu Mlýn Šenov v průmyslové zóně města Šenov u Ostravy, kde realizuje své podnikatelské záměry pro znovuoživení areálu.
Společnost se zabývá  pronájmem sila, pronájmem skladovacích a nebytových prostor (podrobněji viz služby), a také realizací projektů obnovitelných zdrojů, z nichž některé zůstaly rozpracovány v různých stádiích; ať již pro změnu právních a daňových podmínek či jiných důvodů. V současnosti je to projekt „ENERGETIC CENTER ŠENOV“ což je soubor technologického celku pro výrobu elektrické energie, tepla a přírodního hnojiva z biomateriálu, především ze surovin nevhodných k dalšímu využití.

Více o ENERGETIC CENTER ŠENOV

Těšínská 1508, 739 34 Šenov